Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Het is de laatste jaren een trend om andere klimaatjaren of andere comforteisen te hanteren. Het oude klimaatjaar 1964-1965 wordt steeds vaker vervangen door jaren zoals 1995, 1998 of nieuwe klimaatreferentiejaren conform de NEN 5060:2008. Ook de comforteisen veranderen. De eis van 150 gewogen overschrijdingsuren die de Rijksgebouwendienst jarenlang hanteerde, wordt steeds vaker vervangen door een eis met een maximale binnentemperatuur van 25 C of adaptieve temperatuurgrenswaarden (ATG), zoals omschreven in ISSO-publicatie 74. Wat is de invloed van gewijzigde klimaatjaren en comforteisen op het comfort en het op te stellen koelvermogen? 

Om te bepalen welke invloed de keuze van een ander klimaatjaar en andere comforteis heeft op het koelvermogen, is een rekenstudie uitgevoerd met behulp van Vabi 114, versie 2.29. Als uitgangspunt voor de dynamische simulatie van het binnenklimaat is gekozen voor een standaard kantoorvertrek (lengte x breedte x hoogte: 5,4 x 3,6 x 2,7; percentage glas maal ZTA is 0,10) . op vier orintaties (N, O, Z en W). De klimaatinstallatie van dit vertrek bestaat uit gebalanceerde ventilatie in combinatie met een lokale fancoilunit voor koeling en verwarming. Het vertrek is per orintatie door middel van een temperatuurverschrijdingsberekening (TOberekening) getoetst aan de volgende klimaatjaren:   De Bilt (64/65);  1995;  RA2008T5 (overschrijdingskans 5%);  RA2008T2 (overschrijdingskans 2%);   RA2008T1 (overschrijdingskans 1%).Dit is gebeurd conform de volgende comforteisen:    150 GTO: PMV+0,5 met maximaal 150 Gewogen Temperatuur Overschrijdingsuren;   max 25 C: de binnentemperatuur mag tijdens bedrijfstijd niet hoger zijn . dan 25 C;   ATG 80% Bta: het binnenklimaat voldoet aan de ATGcriteria Bta gebouw met max. 80% acceptatie (ISSOpublicatie 74).Met behulp van deze berekening is voor elke combinatie van klimaatjaar en comforteis het koelvermogen bepaald waarmee precies voldaan wordt aan de comforteis. Als referentie in de vergelijkingen is De Bilt 64/65 en 150 GTO aangehouden.

Auteur(s): Ing. F. (Fadil) Imsirovic en ir. R. (Rik) Molenaar, Techniplan Adviseurs, Rotterdam

Lees meer in de PDF