Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Met behulp van ISSO 85 kan een inschatting gekregen worden van de benodigde uitvoering van een thermisch actieve vloer op basis van een geschat vermogen. Deze inschatting wordt gemaakt met een eenvoudige rekenmethode, waarmee de haalbaarheid van een gebouwconcept met thermisch actieve vloeren onderzocht kan worden. Voor de winterperiode is een dergelijke aanpak vaak voldoende om een comfortabel klimaat te realiseren, mits lokale effecten zoals tocht voldoende aandacht krijgen. Het bepalen van comfort in de zomerperiode is minder triviaal door de snel wisselende warmtelast van zonnestraling. Een simpele methode geeft dus minder zekerheid.

Om deze zekerheid te versterken, geeft CURontwerprichtlijn 237 Thermisch actieve gebouwen een indicatie van het haalbaar comfort in de zomerperiode. Aan de hand van parameters als orintatie, interne warmtelast en gebruiksfunctie, kan de haalbaarheid van thermisch actieve vloeren worden ingeschat. Verder geeft de publicatie inzicht in haalbaarheid door variatie in deze ontwerpparameters mogelijk te maken. De bijbehorende ontwerptool kan goed ingezet worden als hulpmiddel in een vroege fase van het ontwerp.

Auteur(s): Ir. B. (Bert) Swart en ir. F.W.M. (Frank) Lambregts, DGMR Bouw BV

Lees meer in de PDF