Terug naar de kennisbank

Combineren ontspanning gebouwriolering kent grenzen

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

De moderne architectuur die voorziet in luxe appartementen met grote balkons en terrassen op de hoogste verdiepingen van woontorens, kan de ontwerper van de gebouwriolering voor lastige problemen plaatsen. De architect lijkt zich nauwelijks bewust van het feit dat er voor sommige installaties dakuitmondingen nodig zijn, zoals voor de ontspanning van de gebouwriolering. Een door de adviseur bedachte en door de installateur uitgevoerde oplossing voldoet achteraf niet aan de voorschriften. De invloed van gecombineerde ontspanningsleidingen op de onderdruk in de gebouwriolering is onderschat, blijkt uit toetsing. Voor het toegepaste rioleringssysteem zijn echter geen standaard richtlijnen beschikbaar waarmee de te verwachte onderdruk kan worden berekend. 

De ontwerpers van de gebouwriolering hebben gekozen voor een variant op het direct parallel ontspanningssysteem: het om en om aansluiten van de verdiepingen op twee parallel standleidingen volgens het principe van afbeelding 4.33 in NTR 3216:2012. NEN 3215:2011 kent dit systeem niet, NTR 3216 dus wel. De parallel standleidingen zijn op elke verdieping met elkaar verbonden. In het praktijkvoorbeeld zijn vanaf de eerste verdieping (op 7,5 m+ bouwkundig peil) vier leidingschachten opgenomen tot onder de dakvloeren. De dakvloeren liggen op verschillende niveaus, de hoogste op 90,5 m+. Dat komt door de grote balkons en terrassen op de hoogste drie verdiepingen. Het ontwerp van de gebouwriolering voorziet in vier paar (dus totaal acht) standleidingen.

Auteur(s): W. (Will) Scheffer, Rehva Fellow, TVVL Expertgroep ST

Lees meer in de PDF