Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Ontwikkeling van gebouwschillen met variabele, klimaatgestuurde eigenschappen

Het onderzoeksprogramma ‘CABS’ (Climate Adaptive Building Shells), uitgevoerd door TNO, ECN en de Universiteit van Plymouth, is gericht op het door middel van een ‘inverse aanpak’ ontwikkelen van klimaatgestuurde gebouwschillen waarvan opbouw en samenstelling met de seizoenen kunnen variëren. Met de binnen CABS te ontwikkelen bouwkundige constructies voor de gebouwschil en bijbehorende regelingen wordt beoogd een verdere substantiële reductie van het energiegebruik in gebouwen te realiseren. Voor een eenvoudige kantoorsituatie is een voorstudie uitgevoerd met als doel het met behulp van CABS-systemen te behalen energiebesparingpotentieel voor verwarmen en koelen te illustreren. Hierbij is gebruik gemaakt van de rekenmethode NPR 2917 EPU-2006 en het dynamische simulatieprogramma TNRSYS. De resultaten van de voorstudie laten duidelijk zien dat met klimaatgestuurde gevels een substantiële reductie van het energiegebruik kan worden behaald, terwijl het thermisch comfort gewaarborgd blijft. Het belang van meer fundamenteel onderzoek naar het gewenst thermisch gedrag van de gebouwschil – en daarmee van toegepast onderzoek naar klimaatgestuurde constructies voor de gebouwschil, waarmee dit gewenst thermisch gedrag zo goed mogelijk kan worden benaderd – is hiermee aangetoond. In deze voorstudie is gebruik gemaakt van bestaande reken- en simulatietools. Ook zal beknopt worden stilgestaan bij de vraag of de huidige generatie simulatiesoftware geschikt is om het thermisch gedrag van constructies, waarvan samenstelling en opbouw klimaatafhankelijk in de tijd variëren, adequaat te simuleren.

Geveltechniek staat al geruime tijd volop in de belangstelling. Onder de naam ‘2e huid gevel’, ‘actieve gevel’, ‘dynamische gevel’ en ‘intelligente gevel’ hebben in het achterliggend decennium nieuwe gevelconcepten het licht gezien. Auteurs als [1] en [2] pogen een goede terminologie en classificatie voor deze zich ontwikkelende concepten aan te leveren.

Auteurs: ing. L.G. Bakker*, ir. B. de Boer**, dr.ir. P.J.C.J. de Wilde*** en ir. M. van der Voorden

Lees meer in de PDF