Terug naar de kennisbank

Circulariteit: vernauwen, vertragen en sluiten van stromen

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Editorial CLIMA theme Circularity

Als gevolg van een wereldwijd groeiende bevolking en de behoefte aan comfortabele en gezonde binnenomgevingen, ligt er een enorme bouwuitdaging in het verschiet met de ontwikkeling van nieuwe bouwprojecten en de noodzaak om de bestaande gebouwenvoorraad te upgraden. Om te zorgen voor een toekomstbestendige, duurzame economie voor toekomstige generaties is het terugdringen van het gebruik van primaire hulpbronnen essentieel. Er is dan ook nood aan een verschuiving van lineair naar circulair ingerichte systemen. Circulariteit is gericht op het vernauwen, vertragen en/of sluiten van matieraal-, water- en energiestromen (Bocken et al. 2015).

Vernauwen van kringlopen betekent vermindering van het gebruik van grondstoffen. Het voorkomt verspilling en is preventief van aard.

Vertragen van kringlopen richt zich op verlenging van de gebruiksduur van materialen en producten, bijvoobeeld door goed beheer en onderhoud en door toepassing van waarde-behoudende interventies, zoals reparatie, hergebruik en her-fabricatie (zie de R-Ladder, Kishna et al. 2019).

Lees meer in de PDF

Auteur: Drs. ing. O. (Olaf) Oosting (Valstar Simonis), prof. dr. ing. T. (Tillman) Klein (TU Delft), CLIMA 2022 thematrekkers Circulariteit, en dr. ir. B. (Bob) Geldermans (TU Delft)