Terug naar de kennisbank

Certificering gaat controle gemeenten grotendeels vervangen

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

De lokale overheid zal steeds minder op gaan treden als controleur van de kwaliteit van installaties. Certificering van installateurs en op termijn hele gebouwen wordt hierdoor voor gemeenten een belangrijk instrument om toezicht te houden op de kwaliteit van installaties. 

bestuurders zullen als gevolg van de huidige economische crisis ook fors moeten blijven bezuinigen. Bij met name kleine maar ook middelgrote gemeenten is het daarom erg onzeker of zij er in zullen slagen om het kennisniveau van hun afdelingen bouw en woningtoezicht op peil te houden.

Auteur(s): L. (Lodewijk) Niemller, directeur KOMO

Lees meer in de PDF