Terug naar de kennisbank

Bronnen van legionella nog grotendeels onbekend

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Jaarlijks worden in Nederland 300 tot 400 patinten gemeld met een legionellapneumonie. Legionellapneumonie (LP) is een ernstige vorm van longontsteking, die wordt veroorzaakt door infectie met de legionellabacterie. De bron van legionella kan vaak niet achterhaald worden. Het RIVM voert onderzoek uit naar mogelijke bronnen van legionella, door gebruik te maken van verbeterde detectiemethoden. Kennis over bronnen van legionella in Nederland heeft als resultaat dat in de toekomst gerichter maatregelen kunnen worden genomen voor de bestrijding van Legionella en de preventie van legionellapneumonie.

Jaarlijks worden in nederland 300 tot 400 patinten gemeld met een legionellapneumonie. Ongeveer de helft van deze patinten heeft de besmetting hoogst waarschijnlijk in Nederland opgelopen. Sinds een uitbraak van legionellapneumonie in 1999 bij een bloemenshow in Bovenkarspel, waarbij 188 mensen ziek werden en tenminste 29 patinten overleden, is er in Nederland veel aandacht voor legionella. Bij de uitbraak in Bovenkarspel was een whirlpool de bron [1]. Als gevolg van de uitbraak werd uitgebreide regelgeving ingevoerd ter preventie van legionella in watersystemen. Deze regelgeving is vooral gericht op drinkwaterinstallaties. Ondanks de uitgebreide maatregelen was er na 1999 tot 2007 nog jaarlijks een stijging te zien van het aantal meldingen van legionellapneumonie in Nederland (zie figuur 1). De meeste patinten komen voor in de zomermaanden. Opvallend was de forse piek van patinten met een in Nederland opgelopen legionellapneumonie in de zomers van 2006 en 2010.

Auteur(s): Dr.ir. J.A.c. (Marjolijn) Schalk, RIVM; drs. E. (Eri) van Heijnsbergen, RIVM; drs. P.S. (Petra) Brandsema, RIVM; dr. S.M. (Sjoerd) Euser, Streeklaboratorium Kennemerland; prof.dr. A.M. (Ana Maria) de Roda Husman, RIVM

Lees meer in de PDF