Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

De aandacht voor brandveiligheid groeit. Uiteraard speelt daar  de publiciteit over een aantal recente incidenten een grote rol in.  In de nacht van 26 op 27 oktober 2005 breekt een brand uit in  het cellencomplex op Schiphol. Hierbij komen elf mensen om het  leven. Deze beruchte brand was aanleiding voor het Ministerie  van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om het Actieprogramma Brandveiligheid op te starten. Onderdeel hiervan is de  Veiligheidseuro, het ontwikkelen van een zelfevaluatie methodiek  gericht op de brandveiligheid in organisaties met niet zelfredzamen.

heeft als doel het ontwikkelen van een methodiek  waarmee organisaties hun brandveiligheid risico niveau (= brandveiligheid)  objectief, door middel van zelfevaluatie kunnen meten. Doel van deze  methodiek is tweeledig: 1.op een transparante en doeltreffende  wijze inzicht te geven in het wettelijk  minimumniveau van brandveiligheid;  2.bijdragen aan het vergroten van de  bewustwording over het zogenaamde  restrisico in organisaties.  Het hulpmiddel stelt organisaties in  staat gerichte maatregelen te nemen  om de brandveiligheid te vergroten.

Auteur(s): mw. F. Terpstra, R. Oosterwijk en dr.ir. A.F. van Wagenberg

Lees meer in de PDF