Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

De huidige richtlijnen voor de brandveiligheid in hoogbouw (gebouwen hoger dan 70 meter), zoals de SBR-praktijkrichtlijn Brandveiligheid in hoge gebouwen, zijn gebaseerd op de huidige bouwpraktijk voor hoogbouwprojecten en geven veilige kaders waarbinnen brandbeveiligingsconcepten voor hoogbouw kunnen worden ontwikkeld. Dit geeft zowel ontwikkelaars als gemeenten meer duidelijkheid over mogelijke combinaties van maatregelen.

De praktijkrichtlijnen komen primair tegemoet aan de behoefte van gemeenten, die brandbeveiligingsconcepten voor hoogbouwplannen moeten toetsen in het kader van een bouwaanvraag, zonder dat daaraan specieke prestatie-eisen zijn gesteld. In het Bouwbesluit wordt slechts gesteld dat hoogbouw eenzelfde mate van brandveiligheid moet bieden als gebouwen met een hoogte van maxi maal 70 meter. De praktijkrichtlijnen geven aan met welke combinatie van maatregelen ten minste dezelfde mate van brandveiligheid wordt bereikt. Dit zal in vele gevallen resulteren in een mate van brandveiligheid wat hoger is dat vanuit het Bouwbesluit wordt beoogd. Een hoger niveau voor brandveiligheid is op zich niet verkeerd, maar heeft veelal ook hogere investeringskosten tot gevolg dat zorgvuldig dient Detailfoto centrum Rotterdam, met rechts woontoren De Coopvaert waar het convenant hoogbouw op 1 november 2005 is ondertekend door 14 deelnemende organisaties. 

Auteur(s): A. van Lohuizen

Lees meer in de PDF