Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Onder invloed van efficiëntie, arbowetgeving en milieu wordt ook de calamiteitenbestrijding beïnvloed. Kon je vroeger onbeperkt water tappen uit het provinciale waternet voor brandbestrijdingsdoeleinden. Tegenwoordig is het maar de vraag of je een brandhydrant mag plaatsen op de gebouwaansluiting, vanwege hygiëne-eisen die het waterleverend bedrijf stelt. Om toch brandbestrijdingsvoorzieningen te treffen met voldoende effectiviteit en passend binnen de wet- en regelgeving, zal met minder water onder hoge druk een gelijkwaardig effect bereikt moeten worden.

Sinds jaar en dag worden, al dan niet vrijwillig, brandbestrijdingsmaatregelen genomen in gebouwen om een beginnende brand te kunnen controleren of blussen. Een ervan betreft het aanbrengen van (conventionele) vast opgestelde waterblusinstallaties of voorzieningen daartoe, zoals het plaatsen van brandslanghaspels, drogeblusleidingen en het installeren van sprinklerinstallaties

Auteur: Ing. R.M. (René) Jansen, adviseur HVAC & brandbeveiligingsinstallaties, Royal HaskoningDHV

Lees meer in de PDF