Terug naar de kennisbank

Binnenmilieu en installaties in het verpleeghuis

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

De verpleeghuizen in Nederland bieden zorg en verblijf aan ouderen met een intensieve zorgvraag. Het grote aantal installaties dat in deze woonvorm aanwezig is dient zo te worden ontworpen en geïnstalleerd dat deze optimaal comfort bieden aan bewoners en zorgprofessionals. Ouderen met dementie vormen de grootste groep bewoners en hebben zeer specifieke behoeften voor het binnenmilieu. Door hiervan uit te gaan bij ontwerp en installatie, ontstaat een verpleeghuis dat ten dienste staat van alle bewoners en overige gebouwgebruikers.

Professionals uit de installatiebranche zijn steeds vaker werkzaam binnen de zorg, zij het intramuraal of bij mensen thuis [1,2]. Zowel de professionals uit de techniek als uit de zorg zijn er van doordrongen dat met elkaar samenwerken essentieel is met het oog op de toekomst [1]. Een verkenning van het werkveld met alle uitdagingen en kansen staat beschreven in het februarinummer van 2009 van TVVL Magazine [1]. In dit artikel willen we verder ingaan op een deelaspect van installaties voor de zorg, namelijk hoe installaties dienen te worden ontworpen voor de verpleeghuizen in ons land. De Nederlandse verpleeghuizen tellen ruim 60.000 bewoners, van wie er ongeveer 45.000 te maken hebben met psychogeriatrische problematiek waaronder dementie. Dit is dus veruit de meerderheid van de bewoners. Het aantal ouderen met dementie in verpleeghuizen zal gezien de toenemende zorgzwaarte van de bewoners stijgen in de toekomst.

Auteurs: Ir. Joost van Hoof Eur. Ing, dr. Helianthe S.M. Kort, prof.dr. Mia S.H. Duijnstee, prof.dr.ir. Jan L.M. Hensen en prof.ir. Paul G.S. Rutten.

Lees meer in de PDF