Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

De toepassing van BIM als manier om de bedrijfsvoering binnen een bedrijf efficinter en effectiever te maken, is al geruime tijd bekend. Het werken met 3D-modellen in plaats van met 2D-tekeningen kan verschillende voordelen voor bedrijven in de bouwketen hebben. Deze manier van werken wordt binnen een bedrijf vaak little BIM genoemd. Een belangrijk voordeel van werken met BIM blijft zo echter onbenut: het samenwerken met partners. Dit wordt ook wel Big BIM genoemd. Dit samenwerken gaat alleen niet vanzelf. Samenwerken is moeilijk. Het kost bijvoorbeeld tijd. Het kost ook tijd om te bedenken met wie je het beste kunt samenwerken. En je loopt risicos: gaat die ander niet failliet? Is hij wel zo goed als hij zegt dat hij is? En dan hebben we het nog niet eens over de misverstanden die 

Bij het bekijken van voorbeelden van succesvolle samenwerking valt op dat transparantie vaak een belangrijk begrip is. Dit betekent niet dat alle interne bedrijfsgeheimen opeens op straat liggen, maar wl dat de informatie waarvan het nodig is om die met anderen te delen ondubbelzinnig en eenduidig is. Standaardisatie van de gegevensuitwisseling is dan bijna onontkoombaar. De onderzoeksgroep binnen TNO die met gegevensstandaardisatie bezig is, heeft in uiteenlopende branches als de Bovag, de Vereniging voor de Bakkerij en Zoetwarenindustrie, de juweliersbranche en de uitzendbranche al keteninformatiseringsprojecten begeleid.In de bouw wordt natuurlijk ook heel lang informatie uitgewisseld. Dat gebeurt op basis van tekeningen, bestekken en stuklijsten. In principe voldoet dit. Toch blijkt die informatie niet altijd even eenduidig te zijn. Een reden is dat het niet makkelijk is om snel even te checken of de tekening van de architect, het ontwerp van de constructeur en de keuzes voor de installatie wel bij elkaar passen. Soms worden dingen op de bouwplaats anders genterpreteerd of is er tegenstrijdige informatie. Dit is een belangrijke oorzaak voor faalkosten.BIM kan hierbij helpen. Ontwerpprogrammas maken het makkelijk om aan die objecten bepaalde eigenschappen toe te kennen en relaties met elkaar te leggen. De 3Dgeometrie, de vorm van het object, is vaak slechts n van de eigenschappen . van zon object. Een specificatie van het materiaal of de naam van een leverancier kan worden toegevoegd, maar ook kostencijfers, planning, enzovoort. Op die manier kan een gebouw gedetailleerd worden beschreven. Door het toevoegen of koppelen van informatie aan die objecten ontstaat een rijk model, wat voor verschillende toepassingen (zoals ontwerp, uitvoering, beheer) gebruikt en hergebruikt kan worden. Op basis van dit Building Information Model kunnen zo nodig ook 2Dtekeningen gegenereerd worden.

Auteur(s): Ir. F. (Freek) Bomhof, TNO

Lees meer in de PDF