Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Analyse en stand van zaken

BIM staat erg in de belangstelling. De beperking van faalkosten (geschat op 15% in de bouw) is het belangrijkste argument om BIM toe te passen. Maar waar gaat BIM over gaat en wat betekent het? Is het niet teveel een containerbegrip? Wat is de status van BIM-IT-ondersteuning of . belangrijker nog . de (interne) organisatie bij toepassing van BIM, nieuwe contractvormen en verschuivende verantwoordelijkheden? Welk deel van de faalkosten kan BIM (realistisch gesproken) eigenlijk verminderen? Dit artikel tracht een concreet beeld te geven van de impact en kritische succesfactoren voor een werkelijk effectief functionerend BIM-proces.

Van BIM bestaan heel veel definities; veelal individueel ingevuld en gebaseerd op persoonlijke verwachtingen, niet altijd op feiten. Dit leidt in de praktijk tot spraakverwarring: een toren van Babel. Zo leidt een besteksmatige BIMeis al snel tot een commercile marktreactie van de aanbiedende partijen en een stuk windowdressing. De werkelijke status van BIM is daardoor niet transparant. Sterker nog: er ontstaat extra verwarring over wat BIM werkelijk is.En dat is jammer, want de BIMgedachte kan de bouwsector juist verder helpen en tot nieuwe innovaties leiden. Probleem is echter dat het voor marktpartijen commercieel niet aantrekkelijk is om eerlijk te zijn over BIM, eerder schadelijk. Collectief wordt daarom over BIM een schijn opgehouden.Als onafhankelijk orgaan wil de Technische Raad van TVVL met dit artikel enige helderheid verschaffen over de BIMimpact, zowel wat betreft de beschikbare ITtechniek als de organisatorische invulling. Dit zonder het risico te lopen op commercile schade, zoals het geval kan zijn voor individuele marktpartijen.

Auteur(s): Kopij aangeleverd door de Technische Raad van TVVL

Lees meer in de PDF