Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

BIM is niet meer weg te denken uit de bouwsector en veel bedrijven zijn al intensief bezig om BIM in te voeren in hun organisatie. BIM wordt vaak ingezet als nieuwe techniek in traditionele werkprocessen. Maar BIM biedt mogelijkheden om anders te werken. Hoe implementeert u BIM succesvol in uw organisatie en hoe werkt u over vijf jaar met BIM?

Het is 8:00 uur, 15 september 2020. U krijgt een bericht dat de warmtepompen van een in aanbouw zijnde koelinstallatie van een ziekenhuis niet meer te leveren zijn. Om 11:00 moet een alternatief worden voorgelegd aan de opdrachtgever, aannemer en installateur.U opent het Bouw Informatie Model en doet een zoekactie waar deze warmtepompen in het gebouw worden gebruikt. Daarna verzamelt u de eisen uit het model waaraan de warmtepompen moeten voldoen en zet die door in het zoeksysteem. Dit zoeksysteem raadpleegt diverse leveranciersbronnen. De top tien van vergelijkbare pompen importeert u in het Bouw Informatie Model en u laat deze doorrekenen op de kritische factoren van het project, te weten energiebesparing, kosten en leveringstijd. De drie best presterende warmtepompen verzamelt u in een interactieve en gepersonaliseerde rapportage gekoppeld aan het Bouw Informatie Model en u geeft deze vrij aan de belanghebbenden. Tijdens het virtuele overleg van 11:00 geeft u nog een mondelinge toelichting op de resultaten, waarbij de deelnemers rechtstreeks toegang hebben tot het Bouw Informatie Model. Na overeenstemming over het gekozen alternatief accorderen de belanghebbenden digitaal de alternatieve warmtepomp, waarna de bestelprocedure in gang wordt gezet en de projectkosten en planning worden bijgewerkt.Is dit verhaal een Utopia? Of gaan de huidige ontwikkelingen zo hard dat deze manier van werken steeds meer binnen ons bereik komt?

Auteur(s): Ir. L. (Leo) van der Geest, Royal HaskoningDHV, VDC/BIM Consultant, Lid BIR Programmabureau

Lees meer in de PDF