Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

De laatste jaren wordt in Nederland veel gesproken en gepubliceerd over BIM. De meningen hierover en wat BIM precies inhoudt zijn nogal divers. Ook over de resultaten van en met BIM wordt verschillend gedacht in de bouw- en installatiesector. Internationaal gezien is BIM in landen zoals de Verenigde Staten en Scandinavi . in tegenstelling tot Nederland . al gedurende langere periode gemeengoed. Dit artikel zet de ontwikkelingen van BIM in de tijd neer, met als doel hiervoor een beter begrip te creren. Dit alles vanuit de gedachte: Wie het verleden niet kent, zal de toekomst nooit begrijpen.

Wat is BIM en wat is de betekenis van BIM voor de bouw en installatiesector? BIM is een proces van samenwerking in de keten. BIM is ook een elektronisch dossier van een gebouw of kunstwerk. BIM in zijn ultieme toepassing kan als volgt omschreven worden: BIM is een informatiemodel dat gemaakt en gebruikt wordt bij een manier van integraal ontwerpen, bouwen en onderhouden van een bouwwerk of constructie en waarbij alle relevante informatie daarover gentegreerd als een informatiemodel in n of meerdere computer databanken wordt vastgelegd, zodat betrokken bouwpartners informatie digitaal met elkaar kunnen uitwisselen. Op basis van deze integrale informatie wordt de samenstelling van het bouwwerk of de constructie in 3D gevisualiseerd en toegepast om het bouwwerk te ontwerpen, te bouwen en te onderhouden. Door de structuur van de software bij een BIM kan calculatie en rekensoftware gekoppeld worden aan het model alsmede aan planning (4D), kosten (5D), analyse (6D), onderhoud (7D) en logistiek (8D). Rijkswaterstaat (RWS), Rijksgebouwendienst (RGD) en de Bouw Informatie Raad (BIR) hanteren ieder voor zich de weer andere omschrijvingen. Volgens RWS is BIM een informatievoorziening van een aanwijsbaar bouwwerk, die relevant is voor de gehele levenscyclus. Volgens RGD is BIM het 3Dinformatiebronmodel van het bouwwerk zoals dit met BIMobjecten opgezet wordt in een BIMmoduleerapplicatie. Het BIM kan uit meerdere afzonderlijke modellen bestaan, onder meer omwille van de uitsplitsing van verschillende disciplines. Het BIM omvat alle relevante bouwwerkinformatie die benodigd is om de vereiste BIMextracten te produceren.De BIR omschrijft BIM als volgt: BIM is een digitaal 3Dmodel gebasserd op standaarden, zodanig dat alle relevante Informatie gedurende de hele levenscyclus kan worden opgeslagen, beheerd en overgedragen,onafhankelijk van softwaresystemen. Tijdens ontwerp, realisatie en beheer/onderhoud van een bouwwerk wordt voortdurend informatietussen alle betrkken partijen uitgewisseld. In een BIM wordt deze informatie gestructureerd, terugvindbaar en betrouwbaar opgeslagen. Het model wordt dus steeds rijker. De informatie in een model is gekoppeld aan objecten waaruit een bouwwerk bestaat.

Auteur(s): Drs.ing. A.L.A. (Aart) van Gelder, Arta consultancy, lid Bouw Informatie Raad

Lees meer in de PDF