Terug naar de kennisbank

Bij het slimme gebouw staat de gebruiker centraal

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Veel gebouwen voldoen vandaag de dag niet meer aan de wensen van de gebouwgebruiker. In twintig jaar tijd is de behoefte dusdanig veranderd dat bepaalde gebouwen om die reden niet meer verhuurd kunnen worden. In de huidige gebouwontwikkelingen wordt daarom goed gekeken hoe aan de behoefte van gebouwgebruikers kan worden voldaan, zodat men uiteindelijk productiever wordt en effectiever kan samenwerken. Digitalisering speelt hierbij een essentiële rol.