Terug naar de kennisbank

Big data uit gebouwbeheer-systeem biedt enorme kansen

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Martijn Ploegmakers, technisch manager CBRE:

Hoe zorg je dat techniek een bijdrage levert aan het verminderen van de onderhoudskosten van winkelcentra? Een vraag waar Martijn Ploegmakers, technisch manager bij CBRE vaak over nadenkt. Hij beheert voor zijn werkgever, n van s werelds grootste adviesbureaus voor commercieel vastgoed, meerdere grote winkelcentra inden ingesteld op 40%, konden terugzetten naar 25%. Dat signaal kregen we vanuit. de data in onze gebouwautomatisering. Het systeem wierp zo direct zijn vruchten af. 

Martijn Ploegmakers is technisch manager op de afdeling Shopping Centre Management (SCM). In die projecten heeft hij vaak een controlerende rol. Het operationele aspect en de projectbegeleiding besteedt hij uit aan specialisten. Winkelcentrum Heuvel in Eindhoven, de Alexandrium II Megastores in Rotterdam, interieurcentrum de woonindustrie in nieuwegein en ook evenementenhal de beursfabriek zijn objecteen hoogtepunt noemen. Het gaat om een winkelcentrum, muziektheater, casino, woningen en grote parkeergarage in n. Heel waardevol aan het complex is dat het een van de eerste WKOsystemen 9warmte en koudeopslag) van Nederland heeft. In het vastgoed zie je nadrukkelijk terug dat er na 2008 flink is bezuinigd vanwege de economische crisis. Verschillende gebouwinstallaties en gebouwen hebben toen achterstallig onderhoud opgelopen. zo ook heuvel. Ontworpen in de jaren 80 voldeed het centrum niet meer aan de huidige eisen van consumenten en huurders. Daarom was hier een metamorfose nodig. De verbouwing is dan ook een fantastische mijlpaal. We doen daarvoor ook een forse investering om het hele complex weer toekomstbestendig te maken.Wat doen jullie om, juist ook tijdens de exploitatie, kosten laag te houden?In het openbaar gebied van Heuvel hebben we nu overal ledverlichting genstalleerd. We hebben de personenliften en ook de vier roltrappen vervangen voor energiezuinige exemplaren. En we passen door het hele complex gebouwautomatisering toe. Dat doen we samen met het bedrijf Webeasy, dat een op internet gebaseerd gebouwbeheer en visualisatiesysteem heeft. Deze leverancier voert voor ons de gebouwautomatisering in gebouwen en objecten ook uit. De nieuwe roltrappen, om een voorbeeld te geven, koppelen we aan het GBS, zodat we precies kunnen bijhouden hoe ze functioneren en wat ze verbruiken. Verder wordt het wkosysteem op dit moment ingeregeld naar de huidige situatie, zodat het weer optimaal functioneert. Ook hebben we een hele vloer waarin een atrium zat, dichtgelegd, wat de stookkosten fors verlaagt. Maar de grootste winst halen we uit de bron en circulatiepompen. Daar zijn we gegaan van 400 volt naar 230 volt, en van nietregelbare naar frequentiegeregelde exemplaren. 

Auteur(s): R. (Rob) van Mil, Stijlmeesters

Lees meer in de PDF