Terug naar de kennisbank

Bewustwording van energiegebruik voor (warm)tapwaterbehoefte

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

In Nederland vinden we het vanzelfsprekend dat er schoon drinkwater uit onze kranen komt, zodat we daar al lang niet meer bij stil staan. Die vanzelfsprekendheid geldt ook voor de beschikbaarheid van het aardgas, waarmee we steeds meer drinkwater zijn gaan verwarmen voor onder meer vaker, anders en langer douchen. Ons douchegedrag is lang niet meer alleen afgestemd op (de noodzakelijke) persoonlijke hygiëne. We ervaren het vooral als behaaglijk en ontspannend en gaan steeds een stapje verder met onze comfortwensen. Kunnen we dat op een verantwoorde wijze blijven doen?

Op Wereldwaterdag (elk jaar op 22 maart) worden de lidstaten van de VN opgeroepen de mondiale waterproblematiek bij een breed publiek kenbaar te maken, onder meer door het verspreiden van informatie. De mondiale waterproblematiek behelst onder meer het verlangen naar schoon water voor elke wereldburger maar ook de strijd voor behoud van schoon (drink)water met duurzame maatregelen. Door de mondiale demografische, economische en klimatologische ontwikkelingen, zijn ook de problemen die lokale en nationale overheden tegenkomen hetzelfde. De mondiale waterproblematiek raakt ook ons land. Hoe leggen we buffers aan voor drinkwater? Hoe houden we het drinkwater schoon? Hoe gaan we om met het (drink)watergebruik en energiegebruik voor warmtapwater thuis, voor het meerdere dat nodig is voor onze voeding, hygiëne en reiniging ofwel gezondheid? En, belangrijkste van alle vragen, hoe doen we dat duurzaam en verantwoord?

Auteurs: W. (Will) Scheffer, Rehva Fellow, TVVL Expertgroep ST

Lees meer in de PDF