Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Bewoners zijn de spil in duurzame woninginitiatieven. Zij bepalen voor een groot deel het slagen of mislukken van een project. Maar wat is precies hun invloed? De vraagstelling Een verkeerde installatie of verkeerd gebruik? is een goed startpunt om technische oplossingen en gedrag van bewoners aan elkaar te koppelen om zo knelpunten en mogelijke antwoorden te ontdekken. Dit artikel belicht de bevindingen van het proefschrift Sustainable Residential Districts: the residents role in project success. Hierin is uitgebreid onderzocht welke bewoners-gerelateerde aspecten van belang zijn in duurzame wijken. 

De energieeisen in de woningbouw zijn hoog, net als het ambitieniveau om daadkrachtige voorbeelden te stellen. Om de transitie naar een duurzame samenleving een serieuze impuls te geven, zullen we grote stappen moeten maken. Daaraan kleeft echter een groot nadeel: de hoge ambities worden vaak het uitgangspunt bij het ontwerpen van duurzame technieken voor woningen. Het risico daarvan is dat de effectiviteit en gewenste functionaliteit ervan naar de achtergrond verdwijnen. Duurzaamheidcertificaten zoals Breeam en LEED worden dan niet meer als tool gezien om doelstellingen te bereiken, maar beschouwd als doel op zich. Zo ontstaat er in de praktijk onbedoeld een grote kloof tussen de plannen en doelstellingen van de bouwsector enerzijds en de wensen van de bewoners met betrekking tot het gebruik van de woning en technische installaties anderzijds.

Auteur(s): Dr.ir. G (Gaby) Abdalla, BAM Techniek bv

Lees meer in de PDF