Terug naar de kennisbank

‘Better safe than sorry’ centraal in adviezen van expertpanel voor ziekenhuizen

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Sinds het uitbreken van het corona-virus (officieel SARS-CoV-2 geheten, dat leidt tot de ziekte COVID-19) is de druk op ziekenhuizen en zorginstellingen enorm. Uiteraard geldt dat vooral voor artsen en verpleegkundigen, maar ook gebouwbeheerders en hun TD’ers willen alles doen om ervoor te zorgen dat het virus niet door het hele ziekenhuis gaat waren. Om de vele, specifieke vragen hierover te bundelen hebben TNO, TU/e, VCCN en Royal HaskoningDHV een expertpanel opgezet. In dit panel delen deskundigen op dit gebied geheel belangeloos hun expertise rondom klimatisering in zorggebouwen met gebouwbeheerders en medewerkers van de technische dienst. In een virtueel gesprek vertellen Roberto Traversari (TNO), Anne Brouwer (RHDHV) en Wim Maassen (TU/e) over de totstandkoming van het panel en over hun ervaringen hiermee in de afgelopen maanden.

De uitbraak van het corona-virus zorgde heel snel voor veel druk op de intensive care-ruimten van ziekenhuizen. Maar ook andere ruimten binnen ziekenhuizen zijn in kortetijd geschikt gemaakt om corona-patiënten te kunnen verzorgen. Dat vereist naast logistieke ook soms bouwkundige aanpassingen en kleine wijzigingen aan de klimaat- en luchtbehandelingssystemen om besmettingen naar verzorgend personeel en andere, nog niet-geïnfecteerde patiënten te minimaliseren. Veel technische medewerkers van zorggebouwen zaten al snel met specifieke vragen, waarover zij hun adviseurs belden.