Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Het warmte en koudeaccumulerend vermogen van de gebouwmassa kan  worden benut voor ruimte verwarming en koeling. Passief gebeurt dit altijd al zo, maar actieve benutting kan plaatsvinden door het aanbrengen van leidingen in de vloer/plafondconstructie. Door deze leidingen stroomt warm of koud water.  Indien de leidingen in de kern van de vloer liggen spreekt men over betonkernactivering(BKA). Dit betekent dat de gehele vloer/plafondconstructie wordt opgewarmd of gekoeld. (Lange responstijd, temperatuurtraject 18 tot 23 C) Het woord BKA wordt ook wel gebruikt indien de leidingen in de dekvloer liggen en waarbij de dekvloer thermisch is gesoleerd van de draagvloer. Ook hierdoor kan warmte en koude worden toegevoerd. In dit geval is het beter te spreken over vloerverwarming respectievelijk vloerkoeling. Van plafondkoeling is sprake in het geval van infra+ vloeren, waarbij de leidingen in een dun (6  7 cm) betonnen plafond liggen en waarbij de sterkte wordt verkregen door ingestorte stalen liggers. Deze laatste twee oplossingen kenmerken zich door snellere responstijden en een temperatuur traject van  18 tot 30 C. In appartementencomplexen kan het voorkomen om een appartement-afhankelijke regeling te realiseren en door de eis in het bouwbesluit van een akoestische scheiding tussen twee boven elkaar liggende appartementen, dat zowel in de vloer van het bovenliggende appartement als in het plafond van het onderliggende appartement een apart systeem wordt aangelegd.

I n het algemeen worden er een aantal voordelen genoemd van betonkernactivering t.o.v. andere soorten van verwarmen en koelen. Deze zijn: – alleen de minimum hoeveelheid lucht t.b.v. ventilatie is nodig. Met deze ventilatielucht hoeft niet te worden verwarmd of gekoeld; – lagere verdiepingshoogte door het ontbreken van verlaagde plafonds; – betonkernactivering in combinatie met een warmtepomp en grondopslag vermindert het energiegebruik drastisch.

Auteur(s): ir. H.J.Nicolaas –

Lees meer in de PDF