Terug naar de kennisbank

Beter slapen: impact luchtkwaliteit en ventilatie op de slaapkwaliteit

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Onderzoek in woningen laat zien dat de hoeveelheid verse luchttoevoer in slaapkamers vaak onvoldoende is. Door de relatief lange blootstellingsduur is een goede luchtkwaliteit in de slaapruimte (ook in bijvoorbeeld hotels en de gezondheidszorg) extra belangrijk. In het algemeen kan onvoldoende ventilatie leiden tot gezondheidsklachten. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat luchtkwaliteit en de ventilatiehoeveelheid van invloed zijn op slaapkwaliteit. Hoe zit dit nu precies? En is het inderdaad zo dat de nachtrust positief te beïnvloeden is door meer te ventileren? We gaan in dit artikel op basis van bestaande studies in op de relatie tussen luchtkwaliteit, ventilatie en slaapkwaliteit en geven we aanbevelingen voor slaapkamerventilatie-eisen.

De energietransitie zorgt ervoor dat we gebouwen anders moeten gaan klimatiseren. Dit betekent dat er in slaapruimten van woningen en van utiliteitsgebouwen, steeds vaker geavanceerde ventilatiesystemen toegepast worden. Deze systemen bieden de mogelijkheid om voldoende verse luchttoevoer in de slaapruimte te garanderen. In de praktijk blijkt echter dat ook in moderne woningen met mechanische ventilatiesystemen de luchtverversing in de slaapkamer vaak onvoldoende is. Keuzes die door ontwerpteams gemaakt worden die de luchtkwaliteit beïnvloeden zijn zeer belangrijk in de gerealiseerde luchtkwaliteit; denk bijvoorbeeld aan de keuze voor het toepassen van luchtfiltering, het kiezen voor emissiearme afwerkingsmaterialen en een gebruiksvriendelijke regeling. Maar wat zijn nu goede voorschriften voor slaapruimten?

Auteurs dr. ir. Atze Boerstra, dr. ir. Marije te Kulve, bba binnenmilieu
Lees meer in de PDF