Terug naar de kennisbank

Beter binnenklimaat door aangepast meetprotocol

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

In de jaren '80 van de vorige eeuw zijn er in Nederland diverse commerciële bedrijven opgestart met als doel de uitvoering van microbiologisch lucht en contactonderzoek. Doordat deze bureaus verschillende werkwijzen hanteerden en tevens verschillende richtwaarden, was het nagenoeg onmogelijk de verkregen resultaten onderling te vergelijken. 

Door de professionalisering van de sector is in 2006 onder de vlag van Binnenklimaat Nederland een branchevereniging opgericht met als doel een breed gedragen standaard werkwijze en richtwaarde op te stellen. De eerste versie van het meetprotocol werd in 2007 gepresenteerd tijdens het symposium van de Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne (NVvA). 

Door voortschrijdend inzicht was het noodzakelijk om het meetprotocol, inclusief de richtwaarde voor blootstelling aan levensvatbare micro­organismen in kantoren en soortgelijke werkruimten, te herzien.  De richtwaarde voor microbiologische luchtmetingen is in 2021 door de Nederlandse Vereniging van Arbeidshygiënisten (NVvA) en de Binnenklimaat Nederland Focusgroep Binnenklimaatkeur Inspectie en Advies aangepast en gepresenteerd. In dit stuk wordt toegelicht hoe Binnenklimaat Nederland het meetprotocol heeft herzien. 

In de jaren '70 van de vorige eeuw is men door de energiecrisis meer gaan nadenken over energiebesparing. Bij de bouw van kantoren werd het gebouw beter geïsoleerd en beter luchtdicht gemaakt. Tevens begon men met het verlagen van het ventila­tievoud.[3] De verlagingen liepen synchroon met de periode in de jaren '70, waarin klachten in verband met de kwaliteit van het binnenklimaat zich steeds meer begonnen te manifesteren. Werknemers ontwikkelden symptomen zoals lethargie of ver­moeidheid, verstopte neus, droge keel en hoofdpijn bij aanwezig­heid in het gebouw.[2,3] Deze symptomen verschijnen snel nadat de personen in het gebouw aanwezig zijn en verdwijnen in het algemeen nadat men het gebouw verlaat, 's avonds, gedurende het weekend of gedurende vakantieperiodes. De symptomen zijn dus ontegenzeggelijk verbonden met het verblijf in het gebouw. Dit fenomeen heeft de naam Sick Building Syndroom (SBS) gekregen. 

 

Lees meer in de PDF