Terug naar de kennisbank

Beschikbaarheid kritieke grondstoffen kan grote problemen geven

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

In ieders achterhoofd zit ongetwijfeld de wetenschap dat er schaarse materialen zijn. Maar dat het zo enorm kritiek is, dat werd duidelijk tijdens het TWL Directie College op 18 november jongstleden. Drie experts maakten met woorden hardhandig duidelijk dat we in Europa grote problemen kunnen en zullen ondervinden. We zijn veel te afhankelijk van andere landen, met name China, en binnen 7 jaar is de voorraad van enkele cruciale metalen wereldwijd gewoon op. 

Dagvoorzitter Jaap Dijkgraaf opende het TWL Directie College door te stellen dat het onderwerp van dit event, 
'Resource Depletion', eigenlijk een aporie is. Oftewel een onoplosbaar probleem. Zoiets als: 'wat is liefde' of 'wat was er eerder, de kip of het ei'. De eerste spreker die zich mocht vastbijten in dit probleem was Michel Rademaker, medeo­prichter en directeur bij het Haagse Centrum voor Strategische Studies. Hij begon zijn college met een uiteenzetting over geo­politieke activiteiten en invloeden. "We kennen dit vooral als het gaat om de olie- en gasmarkt. Met de oorlog in Oekraïne zijn we weer eens met de neus op de feiten gedrukt en weten we weer hoe afhankelijk we zijn van Rusland. Maar die econo­mische afhankelijkheid is nog veel groter als het om kritieke grondstoffen gaat", zei Rademaker. Hij legde vervolgens uit dat er meerdere aspecten spelen rondom de beschikbaarheid van kritieke grondstoffen, oftewel critica[ raw materials (CRM) zoals ze in de internationale context worden aangeduid. 

Te grote afhankelijkheid 
"De economische afhankelijkheid is niet het enige probleem als 
we naar CRM kijken. Er zitten nog veel meer problemen aan deze grondstoffen. Denk aan sociale en milieuproblemen; onder welke omstandigheden worden deze materialen gewonnen? Maar ook politieke problemen, omdat we zaken moeten doen met landen die, zacht gezegd, minder democratisch zijn. Tot slot zijn er problemen rondom bedrijfszekerheid; hoe zeker zijn we dat leveranciers bepaalde materialen blijven leveren? "De lijst met zeldzame, kritische metalen groeit, omdat ze lastig te vinden zijn of omdat ze in handen zijn van één partij, met name China. Als China niet meer wil leveren -stel dat wij hen sancties opleggen omdat ze Taiwan binnenvallen -dan komt de installatiesector in ons land direct in grote problemen. China bezit één superconglomeraat, eigendom van de staat, dat 70% van alle grondstoffen bezit. Ook kochten ze de Londen Metal Exchange, feite­lijk de enige beurs op aarde die de grondstoffenhandel beheerst." 

 

Lees meer in de PDF