Terug naar de kennisbank

Beoordeling van gelijkwaardige brandveiligheid

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Toepassing simulatie- en rekenmodellen

Om inzicht te krijgen in de toepassing van simulatieen rekenmodellen heeft het NIFV onderzoek uitgevoerd naar het gebruik van deze modellen bij de beoordeling van de gelijkwaardige brandveiligheid van gebouwen ten opzichte het Bouwbesluit. Het onderzoek is opgedeeld in twee deelonderzoeken. Het eerste deelonderzoek is de Staalkaart adviesbureaus [1], dat is uitgevoerd aan de hand van interviews met adviseurs van zeventien adviesbureaus. Het tweede deelonderzoek is de Dossierstudie simulatie [2], dat is uitgevoerd aan de hand van een dossierstudie bij 31 gemeenten. De studies maken deel uit van het meerjarenonderzoeksprogramma Simulatie dat het NIFV uitvoert met subsidie van het Ministerie van BZK.

In de twee onderzoeken zijn vijf onderwerpen over de toepassing van berekeningen en simulaties onderzocht:  – kennis, uitgedrukt in competenties en opleidingen; – kennisnetwerken, waarin kennis en ervaring wordt onderhouden; – soort simulaties / berekeningen die worden toegepast; – toepassingen (karakter van de gelijk waardigheidsbeoordelingen); – resultaat / proces van de vergun ningverlening. In de dossierstudie bij gemeenten is bovendien onderzoek gedaan naar de volgende categorien van onderwerpen: – fire safety engineering (FSE); – beoordeling van simulaties, waarbij de dossiers met simulatie nader zijn geanalyseerd op de onderwerpen Toepassingen en Resultaat / proces van vergunningverlening.  In beide deelonderzoeken zijn de praktijkgegevens vergeleken met de resultaten uit een literatuurstudie naar simulatie [1; 2; 3]. Verder zijn de gegevens uit de literatuur gebruikt voor de opzet van het praktijkonderzoek. De gegevens uit de literatuur vormen daarmee de theoretische basis voor het praktijkonderzoek en het referentiekader voor de analyse van de praktijkgegevens.

Auteur(s): mw. drs.ing. M. Kobes, mw. drs. M. van der Plas,ing. V. van Vliet en ing. J. Weges

Lees meer in de PDF