Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

De publicatie van dit TVVL Magazine themanummer ‘Hybride ventilatie en kwaliteit binnenklimaat’ vormt de aanleiding tot de bedenkingen over hybride ventilatie, zoals verwoord in het navolgende artikel. In vergelijking met gebalanceerde mechanische ventilatie, zijn de prestaties inzake thermische behaaglijkheid, gezondheid en het energiegebruik van het hoofdzakelijk natuurlijke ventilatiesysteem inferieur van kwaliteit. De oprechte vraag is gerechtvaardigd of hybride ventilatie nog wel in Nederland moet worden geïnstalleerd. In het bijzonder zoals reeds verwoord, scoort hybride ventilatie op de genoemde prestatiecriteria verre van beter dan gebalanceerde mechanische ventilatie voorzien van hoog rendement warmteterugwinning, aangesloten op duurzame energiebronnen. Het suggestieve woordgebruik, natuurlijke ventilatie met ondersteuning van een mechanische ventilator dekt bij lange na niet de verkooplading.

In de biologie is een hybride een kruising van twee soorten, niet in staat tot voortplanting. Het bekendste voorbeeld van een bastaard is wel een muildier, een kruising van een ezel en merrie. In de techniek vormt een hybride ook een kruisingsproduct van twee ‘soorten’ machines, systemen of componenten waarbij het ene systeem ter ondersteuning van het andere systeem fungeert [7;8]. Dit wellicht over en weer. In het geval van hybride ventilatie zal hoofdzakelijk natuurlijke ventilatie moeten zorgen voor voldoende luchtverversing in de gebouwde omgeving en zal, op tijdstippen dat de natuurlijke ventilatie niet naar behoren kan functioneren de luchtverversing moeten worden ondersteund door mechanische ventilatie, zo mogelijk alleen in de vorm van een luchtafzuigventilator. Drie redenen liggen ten grondslag aan hybride ventilatie, namelijk een betere gezondheid en thermische behaaglijkheid in de leefzone en energiebesparing. ISSO-publicatie nummer 74, ‘Thermische behaaglijkheid, eisen voor de binnentemperatuur in gebouwen’ [1], introduceert hiertoe zelfs twee typen gebouwen om de superioriteit van natuurlijke ventilatie en hybride ventilatie een status van onaantastbaarheid te geven. Natuurlijk eerst natuurlijke ventilatie en dan pas uiteraard alleen ter ondersteuning, mechanische ventilatie. Het gaat tenslotte alleen maar om de vraag, natuurlijke dan wel mechanische ventilatie in de gebouwde omgeving van Nederland. In de natuur bestaat eenzelfde competentiestrijd tussen de Australische Kompastermieten, die hun mega bouwwerken gezond houden door natuurlijke ventilatie en de Afrikaanse termietensoort, Macrotermis Bellicosus die zweren bij mechanische ventilatie, aangedreven door de duurzame energiebron, de zon voorzien van hoog rendement warmteterugwinning.

Auteur: ir. H. Schmitz, Verwol klimaatplafonds BV, Directeur
Lees meer in de PDF