Terug naar de kennisbank

Bacteriën in het drinkwater van een nieuw ziekenhuis

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Tijdens het TVVL Nationale Congres Sanitaire Technieken (NCST) afgelopen voorjaar heeft de Duitse microbioloog Dr.Peter Arens een presentatie gegeven over de bacterie Pseudomonas aeruginosa. Naast ziekteverwekkende legionellasoorten zijn in het Nederlandse drinkwater ook andere ziekteverwekkende micro-organisme aangetroffen zoals de Pseudomonas aeruginosa, waarvoor geen regelgeving in het drinkwater geldt. De ziekte veroorzaakt door deze andere ziekteverwekkers zijn niet-meldingsplichtig, maar schattingen laten zien, dat het aantal ziektegevallen waarschijnlijk hoger zal zijn dan het aantal ziektegevallen veroorzaakt door de Legionella non-pneumophila-soorten. Dit artikel is eerder gepubliceerd in de Duitse vakbladen waaronder Health&Care Management. Het artikel is zo goed als mogelijk vertaald, waarbij de methodiek van aanpak volgens de Duitse wet- en regelgeving intact is gelaten.

Pseudomonas aeruginosa wordt beschouwd als een van de gevaarlijkste ziekteverwekkers die via het drinkleidingwater kunnen worden overgedragen. Zou dit kort voor de ingebruikname van een nieuw ziekenhuis worden ontdekt, dan is dat bijzonder rampzalig. Dit is wat er echter in 2016 gebeurde in een ziekenhuis welke in dit artikel niet bij naam genoemd zal worden. De microbiologische onderzoeken in het betreffende nieuwe ziekenhuisgebouw brachten buitensporige aantallen Pseudomonas aeruginosa en algemene kolonie-aantallen in het drinkwater aan het licht. Door snel en slim optreden werd de bron van de ziekteverwekker gevonden en werden de ziektekiemen geëlimineerd.

Lees meer in de PDF

Auteur: Dr. Peter Arens, vertaling Arie van Dommelen, lid TVVL Expertgroep Sanitaire Technieken