Terug naar de kennisbank

Automatische detectie, diagnose en foutencorrectie

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Van energiemonitoringsystemen

Voor energieanalyse worden in toenemende mate energiemanagementsystemen toegepast die gebruik maken van gemeten data uit het gebouwbeheersysteem. Een veel voorkomend probleem bij bestaande gebouwen waarvoor energieanalyse wordt uitgevoerd, is dat de metingen onbetrouwbaar zijn. Tevens geldt dat de modellen waarmee de energiehoeveelheden worden bepaald gebaseerd zijn op aannamen. In dit artikel is een methodologie beschreven waarmee de aanwezigheid van energiemonitoringsfouten, bestaande uit meet- en model-aannamenfouten, kunnen worden gedetecteerd en vervolgens gediagnostiseerd. Daarnaast wordt beschreven hoe deze monitoringsfouten gecorrigeerd kunnen worden.

De detectie van de aanwezigheid van monitoringsfouten vindt plaats op basis van symptomen die optreden. Voor het bepalen van de symptomen wordt gebruik gemaakt van behoudswetten voor energie, massa en druk. Daarnaast kunnen voorwaarderegels worden gecontroleerd met behulp van procesinformatie en aanvullende managementinformatie, zoals onderhoud en inspectiehistorie. De diagnose vindt plaats m.b.v. een statistische methode gebaseerd op Bayesiaanse theorie waarmee de kans van optreden van een fout wordt bepaald op basis van de symptomen. De betreffende methode wordt gebouwd in een Bayesians Belief Netwerk (BBN). Het voordeel van BBN is dat deze aansluit op de werkwijze van een installatietechnisch expert.

Auteur(s): Ir. A. (Arie) Taal, Opleiding Werktuigbouwkunde, De Haagse Hogeschool, Delft; dr. L. (Laure) Itard, Afdeling OTB-Research for the Built Environment, Faculteit Bouwkunde, Technische Universiteit Delft; prof.ir. W. (Wim) Zeiler en Y. (Yang) Zhao, Faculty of the Built Environment, Technische Universiteit Eindhoven

Lees meer in de PDF