Terug naar de kennisbank

Aquathermie door thermische energie uit oppervlaktewater

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Thermische energie uit oppervlakte water (TEO) vormt de grootste bron voor aquathermie.[1] Het is een serieus alternatief voor duurzame collectieve warmte in de bestaande bouw, op grote schaal, waarbij gedacht moet worden aan de verwarming van duizenden woningen op middentemperatuur. Eerdere studies laten zien dat TEO zelfs tot 43% kan bijdragen in de totale warmtevraag.[1] In dit artikel wordt de toepassing van TEO in de praktijk beschreven, de randvoorwaarden, ervaringen met bestaande systemen en de kosten. De ervaringen met bestaande toepassingen geeft veel inzicht voor de verdere opschaling van thermische energie uit oppervlaktewater voor het verduurzamen van de warmtevoorziening.

Achtergrond
De potentie van aquathermie voor de verduurzaming van de warmtevraag is aanzienlijk en dat geldt zeker voor de potentie van thermische energie uit oppervlaktewater. In dit 2e artikel van het drieluik over aquathermie ligt de nadruk op de winning van thermische energie uit het oppervlaktewater. Hierbij wordt stil gestaan bij zowel de bestaande technieken die worden toegepast als de ervaringen die ermee zijn. Daarnaast wordt er stil gestaan bij de kostprijs van aquathermie, om ontwikkelaars een duidelijk beeld te geven in hoeverre aquathermie de juiste optie voor de verduurzaming van woonwijken. Uiteindelijk wordt ook nog een doorkijk gegeven naar de grootschalige toepassing van aquathermie. Hierbij is onderzocht hoe een aquathermiesysteem eruit zou zien als de gehele stad Nijmegen van warmte zou worden voorzien vanuit het oppervlaktewater.

Lees meer in de PDF

Auteurs: Anton de Fockert [1], Ruben Cardose [2], Bas Godschalk [3] en Gert Jan de Joode [4]

1. senior adviseur – onderzoeker, Deltares, Hydraulic Engineering
2. adviseur duurzame energieopwekking, Techniplan adviseurs
3. business developer, IF Technology
4. Kennis- en Innovatiemanager, Eteck