Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

In leidingwaterinstallaties

In de meeste leidingwaterinstallaties is Legionellapreventie volgens  het thermisch beheersconcept afdoende. Maar in een aantal installaties blijkt deze aanpak moeilijk toepasbaar en zijn alternatieve  technieken vereist. In de afgelopen jaren zijn alternatieve technieken ontwikkeld en in experimentele projecten toegepast. Het ministerie van VROM heeft richtlijnen opgesteld voor de  toepassing van alternatieve technieken. Tevens zijn beoordelingsrichtlijnen voor deze technieken opgesteld. In een binnenkort te  verschijnen ISSO-publicatie wordt de huidige kennis gebundeld.  Hieronder wordt een aantal aspecten van deze publicatie samengevat: wettelijke eisen, de ladder van VROM, de keuze van het  beheersconcept en het principe van een aantal technieken voor  Legionellapreventie. 

Voor een beperkt aantal col lectieve leidingwaterinstallaties  in de hoog/midden risicocategorie is in het waterleidingbesluit  de verplichting vastgelegd om een  risicoanalyse voor Legionellapreventie  uit te voeren en zo nodig een Legionellabeheersplan op te stellen en uit  te voeren. De installaties waarvoor de  verplichting geldt, bevinden zich o.a.  in ziekenhuizen, hotels, bungalowparken, asielzoekerscentra, gebouwen met  een celfunctie, zwembaden, kampeerterreinen en jachthavens. In ISSO 55.1  zijn de eisen uit het waterleidingbesluit  vertaald in richtlijnen en adviezen.

Auteur(s): ir. J. van Wolferen

Lees meer in de PDF