Terug naar de kennisbank

Alternatief warmtapwater-concept voor ziekenhuizen

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Bij het ontwerpen van ziekenhuizen staan veiligheid, comfort en duurzaamheid hoog in het vaandel. De gebruikelijke collectieve warmtapwaterinstallatie is in dat opzicht steeds meer een doorn in het oog. De installatie is een potentieel broeinest van legionellabacterin en vormt daarmee een groot gezondheidsrisico, dat vraagt om uitgebreide beheersmaatregelen. Daarnaast leidt de opzet van de installatie tot grote energieverliezen. Het Deerns Safe & Simple warmtapwaterconcept is ontwikkeld vanuit een alternatieve benadering, waarbij wordt uitgegaan van lokale warmtapwaterbereiding met behulp van individuele elektrische doorstroomtoestellen. Het resultaat is een veilige en eenvoudige installatie waarmee optimaal wordt ingespeeld op de lokale warmtapwaterbehoefte.

In de huidige ontwerppraktijk wordt de warmtapwatervoorziening in ziekenhuizen meestal gerealiseerd door middel van een collectieve installatie. Daarbij wordt het water op een centrale locatie verwarmd en via een uitgebreid leidingnet naar de gebruikers gedistribueerd. Afhankelijk van de afname wordt (een gedeelte van) het warmtapwater (ww) via circulatieleidingen weer teruggepompt naar de wwbereider. Dit laatste heeft twee functies: (i) lange wachttijden aan de tappunten worden voorkomen en (ii) het water kan op de juiste temperatuur worden gehouden. In het kader van legionellapreventie dient de watertemperatuur hoger te zijn dan 60 C Indien legionellabacterin worden geweerd met behulp van een poortwachtersysteem (fysisch beheer), dan is de minimale watertemperatuur 50 C. Temperaturen tussen 25 C en 50 C mogen slechts kortstondig voorkomen, zoals in de uittapleidingen [1]. Aan een collectieve installatie kleeft een aantal nadelen.

Auteur(s): Ir. R. (Renske) Kind en H. (Henk) Lodder, Deerns

Lees meer in de PDF