Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Voor het verbeteren van de binnenluchtkwaliteit

Verontreiniging van de buitenlucht, en dan vooral de deeltjesvormige verontreiniging met fijnstof (FS), staat al jaren in de belangstelling vanwege de gezondheidsschadelijke effecten daarvan. De weten regelgeving hieromtrent beoogt de effecten van FS op de volksgezondheid te beperken door zowel de totale FSemissie als de blootstelling aan FS te verminderen. Betrekkelijk weinig aandacht is er daarentegen voor de luchtverontreiniging binnenshuis ondanks dat iedereen meestal binnen zit. Is het binnen schoner dan buiten? In hoeverre hangt de binnenluchtverontreiniging samen met de buitenluchtverontreiniging, met ventilatie, en met onze bezigheden binnenshuis? Het beantwoorden van deze vragen vereist een meting van de luchtverontreiniging die inzicht geeft in het lokale blootstellingsrisico. In dit artikel wordt ingegaan op dergelijke metingen met de recent ontwikkelde Aerasense ultrafijnstof-monitor waarmee inzicht wordt verkregen in de relatieve schadelijkheid van de totale deeltjesvormige luchtverontreiniging. Kennis van de lokale luchtverontreiniging creert het nodige bewustzijn over het bestaan van luchtverontreiniging en kan tevens worden gebruikt om ad hoc maatregelen te nemen die de verontreiniging binnenshuis verminderen. Daarmee kan ook een balans worden gevonden tussen enerzijds de mate van beheersing van de binnenluchtkwaliteit en anderzijds het daarvoor benodigde energiegebruik.

Het fijnstof (FS) probleem in de buitenlucht is een onderwerp van aanhoudende belangstelling [1]. Dit komt door de aandacht van de media, maar indirect ook door de steeds strengere regelgeving bedoeld om burgers te beschermen tegen blootstelling aan schadelijk FS. FS is een vorm van deeltjesvormige luchtverontreiniging waarin deeltjes met een doorsnee tot 10 m gezondheidsschadelijke effecten kunnen veroorzaken omdat die in staat zijn tij dens het inademen van de verontreinigde lucht tot diep in de longen door te dringen en zich daar af te zetten. De chemische samenstelling van deze deeltjes is doorgaans onbekend omdat FS van verschillende bronnen afkomstig kan zijn. Algemeen wordt aangenomen dat verbrandingsprocessen, het autoverkeer, de landbouw en de industrie de meest schadelijke bijdrages geven aan de totale FS-concentratie.

Auteur(s): dr.ir J. Marra

Lees meer in de PDF