Techniek Nederland, Dutch Green Building Council (DGBC) en TVVL organiseerden vier expertsessies om de installatiesector sneller circulair te maken. De uitkomsten staan in de Actieagenda.

In de Actieagenda staan acht transitieversnellers met concrete actiepunten:

  1. Aanbesteden op basis van circulaire principes en contractvormen
  2. Beschikbaar stellen van milieudata van producten (levenscyclusanalyse/ milieuproductverklaring)
  3. Aansluiten bij EU-standaarden voor milieudata van producten
  4. Vergroten van kennisdeling over circulaire installaties
  5. (Door)ontwikkelen van een beoordelings- en afwegingskader voor circulaire installaties
  6. Creëren van de juiste randvoorwaarden voor levensduurverlenging van producten en onderdelen (reuse, repair, refurbish, remanufacture en repurpose)
  7. Circulair uitvoeren van beheer en onderhoud
  8. (Door)ontwikkelen van een marktconforme/gestandaardiseerde methode voor bepaling financiële restwaarde