Kennis 16 november 2023

Expertsessies Circulaire Installaties - De transitie versnellen

Techniek Nederland, DGBC en TVVL organiseren vier sessies waarin een groep experts inzichtelijk maakt waar we staan op weg naar een circulaire installatiebranche en welke concrete acties nodig zijn om de transitie te versnellen. Iedere sessie staat een ander thema centraal.

Sessie 1: End-of-life

De eerste sessie behandelt end-of-life. Veel installaties worden na vijf tot vijftien jaar vervangen, bijvoorbeeld omdat er dan andere technische eisen aan worden gesteld. Maar wat gebeurt er met installaties aan het einde van hun technische of economische levensduur? En hoe zorgen we ervoor dat zoveel mogelijk onderdelen een tweede leven krijgen? We delen de stand van zaken en belangrijke bevindingen en werpen een blik op de toekomst.
Lees het verslag

Sessie 2: Ontwerpfase

Om de installatiesector richting circulariteit te stuwen, is een coalitie van koplopers nodig. Die agendeert het belang van circulair ontwerpen van installaties bij de overheid. En werkt tegelijkertijd mee aan een uniforme meetmethode om de circulariteit van installaties te meten en te beoordelen. Dat concludeert een groep installatie-experts in een sessie van Techniek Nederland, DGBC en TVVL, met als doel de transitie naar een circulaire installatiebranche te versnellen.
Lees het verslag

Sessie 3: Data

De experts zien een wildgroei aan databases en meetmethodes voor circulariteit, maar harmonisatie ontbreekt vooralsnog. Fabrikanten en groothandels ontwikkelen eigen instrumenten om informatie te verzamelen, maar vragen zich tegelijkertijd af welke gegevens andere partijen in de keten en overheden nou echt nodig hebben. Veel methodieken bevatten dezelfde set milieu-indicatoren, maar er zijn ook verschillen – zeker op internationaal niveau.
Lees het verslag

Sessie 4: Contractvormen

Eigenlijk is de as a service contractvorm al jarenlang gebruikelijk in de sector. Denk aan leasen en verhuren, met goede afspraken over onderhoud, dat is feitelijk al een Product as a Service avant la lettre. Gericht op duurzaamheid is deze vorm ook, want deze manier van producten leveren is erop gericht ze zo lang mogelijk mee te laten gaan.
Lees het verslag

De uitkomsten van de vier sessies zijn gebundeld in een actie-agenda. Op 7 december 2023 tijdens de conferentie ‘Circulair bouwen aan morgen’ is deze actie agenda door Techniek Nederland, DGBC en TVVL aan honderden bezoekers gepresenteerd.