TVVL Innovatiebijeenkomst

Op maandag 3 juli organiseert TVVL Expertgroep Sanitaire Technieken de TVVL Innovatiebijeenkomst Sanitaire Technieken, om nieuwe ontwikkelingen en ideeën in te brengen voor onderzoeksonderwerpen en richtlijnen in hun vakgebied. Een succesvol concept waar experts een onderwerp inleiden, gevolgd door een uitgebreid dialoog met een panel van deskundigen.

 

Meld je aan!

Meld je aan voor de innovatiebijeenkomst op 3 juli.

Collectieve hoog-temperatuur warmtepompsystemen voor warmtapwaterbereiding

De afgelopen jaren zien we een toename van verschillende collectieve hoog-temperatuur warmtepompsystemen voor warmtapwaterbereiding. Het blijkt dat de gangbare ontwerpregels voor systemen met ketels of warmtenetten hiervoor niet altijd voldoen. Daarnaast zijn nieuwe systeemvarianten ontwikkeld die zijn toegesneden op warmtepompen.

Doelstelling bijeenkomst
Het doel van de bijeenkomst is de systeemvarianten en bijbehorende ontwerpregels te inventariseren. De resultaten van de bijeenkomst zullen gebruikt worden door TVVL en ISSO om de richtlijnen (zoals ISSO 55) te verbeteren ten behoeve van de adviseurs/ontwerpers, installateurs en beheerders van warmtepompsystemen voor warmtapwaterbereiding. Tevens kunnen de deelnemers aan de bijeenkomst hun kennis vergroten.

De opzet van de bijeenkomst is opgebouwd rond vier onderwerpen:

  • Installaties met CO2-warmtepompen
  • EQw (tweetraps warmtepompsystemen) concept
  • Opwek en distributie van warmwater
  • 3½ pijps distributiesystemen

Je bent van harte welkom om deel te nemen aan deze bijeenkomst. Door een actieve rol te pakken in deze innovatiegroep ontstaat invloed op de ontwikkelingen in het vakgebied en worden onderwerpen bespreekbaar.

Het programma

Programma van TVVL Innovatiebijeenkomst: Collectieve hoog-temperatuur warmtepompen systemen voor warmtapwaterbereiding

Op maandag 3 juli:
15:30 – 16:00 Ontvangst met koffie of thee
16:00 – 16:10 Opening & inleiding door dagvoorzitter Walter van der Schee (TVVL Expertgroep ST)
16:10 – 16:50 Lezing 1: Installaties met CO2-warmtepompen – Bart Tabbers en Alexander Brockhus, Coolmark
16:50 – 17:30 Lezing 2: EQw concept – Johan Koekkoek, Adviesbureau Visietech
17:30 – 18:15 Diner met broodjes
18:15 – 18:55 Lezing 3: Opwek en distributie van warmwater – Jan Willem Brinkman, DPA Warmtepompen
18:55 – 19:35 Lezing 4: 3½ pijps distributiesystemen – Coos Schouten, Schouten Techniek
19:35 – 20:00 Discussie en afsluiting door dagvoorzitter

LEZING 2: EQW CONCEPT – JOHAN KOEKKOEK, ADVIESBUREAU VISIETECH

Deze presentatie geeft inzicht in de werking van het EQw concept, waarbij door de inzet van water-water warmtepompen met als bron een dry-cooler nagenoeg dezelfde rendementen worden behaald als met een WKO.

Johan pasfoto

Johan Koekkoek, Directeur bij Visietech b.v.
Inmiddels bestaat Visietech 25 jaar en ik ben de laatste 5 jaar vooral bezig met de ontwikkeling van nieuwe energieconcepten voor zowel de nieuwbouw als bestaande bouw.

LEZING 3: OPWEK EN DISTRIBUTIE VAN WARMWATER – JAN WILLEM BRINKMAN, DPA WARMTEPOMPEN

Door de energie transitie en vernieuwde eisen aan opwekkers veranderen de installatie concepten voor opwekking en distributie van warmwater. Aan de hand van ervaringen uit het werkveld wordt de lezer meegenomen in de keuzes bij het ontwerpen van opwek en distributie van warm water systemen.

Jan Willem Brinkman,  Technisch Directeur bij  DPA Warmtepompen B.V.
Jan Willem Brinkman is 20 jaar werkzaam in de installatie techniek en heb veel ontwerp en systeem keuzes gemaakt voor warm water opwek en distributie systemen. Recent heeft hij de overstap gemaakt naar DPA Warmtepompen, waar hij samen met klanten zoekt naar de best passende opwek installatie gebaseerd op warmtepomp techniek.

LEZING 4: 3½ PIJPS ENERGIEOPWEK- & DISTRIBUTIESYSTEEM

De werking van een 3,5-pijps energieopwek- & distributiesysteem voor ruimteverwarming, tapwater en koudelevering aan wooncomplexen.

Daarbij de voor- en nadelen van dit systeem ten opzichte van concurrerende gelijkende systemen.

Tevens:

  • De impact van commerciele ruimten in het complex.
  • De impact van compacte of ver uiteenliggende gebouwen/complexen\
  • Optimalisatiemogelijkheden

Coos Schouten, Algemeen Directeur Schouten Techniek
Zet zich in voor kwaliteits-/normontwikkeling (veelal Isso) en daarvoor in de werkgroep warmtepompen van Techniek NL.

Locatie

TVVL Woerden

Korenmolenlaan 4
3447 GG WOERDEN

Programma van TVVL Innovatiebijeenkomst: Collectieve hoog-temperatuur warmtepompen systemen voor warmtapwaterbereiding

Op maandag 3 juli:
15:30 – 16:00 Ontvangst met koffie of thee
16:00 – 16:10 Opening & inleiding door dagvoorzitter Walter van der Schee (TVVL Expertgroep ST)
16:10 – 16:50 Lezing 1: Installaties met CO2-warmtepompen – Bart Tabbers en Alexander Brockhus, Coolmark
16:50 – 17:30 Lezing 2: EQw concept – Johan Koekkoek, Adviesbureau Visietech
17:30 – 18:15 Diner met broodjes
18:15 – 18:55 Lezing 3: Opwek en distributie van warmwater – Jan Willem Brinkman, DPA Warmtepompen
18:55 – 19:35 Lezing 4: 3½ pijps distributiesystemen – Coos Schouten, Schouten Techniek
19:35 – 20:00 Discussie en afsluiting door dagvoorzitter

LEZING 2: EQW CONCEPT – JOHAN KOEKKOEK, ADVIESBUREAU VISIETECH

Deze presentatie geeft inzicht in de werking van het EQw concept, waarbij door de inzet van water-water warmtepompen met als bron een dry-cooler nagenoeg dezelfde rendementen worden behaald als met een WKO.

Johan pasfoto

Johan Koekkoek, Directeur bij Visietech b.v.
Inmiddels bestaat Visietech 25 jaar en ik ben de laatste 5 jaar vooral bezig met de ontwikkeling van nieuwe energieconcepten voor zowel de nieuwbouw als bestaande bouw.

LEZING 3: OPWEK EN DISTRIBUTIE VAN WARMWATER – JAN WILLEM BRINKMAN, DPA WARMTEPOMPEN

Door de energie transitie en vernieuwde eisen aan opwekkers veranderen de installatie concepten voor opwekking en distributie van warmwater. Aan de hand van ervaringen uit het werkveld wordt de lezer meegenomen in de keuzes bij het ontwerpen van opwek en distributie van warm water systemen.

Jan Willem Brinkman,  Technisch Directeur bij  DPA Warmtepompen B.V.
Jan Willem Brinkman is 20 jaar werkzaam in de installatie techniek en heb veel ontwerp en systeem keuzes gemaakt voor warm water opwek en distributie systemen. Recent heeft hij de overstap gemaakt naar DPA Warmtepompen, waar hij samen met klanten zoekt naar de best passende opwek installatie gebaseerd op warmtepomp techniek.

LEZING 4: 3½ PIJPS ENERGIEOPWEK- & DISTRIBUTIESYSTEEM

De werking van een 3,5-pijps energieopwek- & distributiesysteem voor ruimteverwarming, tapwater en koudelevering aan wooncomplexen.

Daarbij de voor- en nadelen van dit systeem ten opzichte van concurrerende gelijkende systemen.

Tevens:

  • De impact van commerciele ruimten in het complex.
  • De impact van compacte of ver uiteenliggende gebouwen/complexen\
  • Optimalisatiemogelijkheden

Coos Schouten, Algemeen Directeur Schouten Techniek
Zet zich in voor kwaliteits-/normontwikkeling (veelal Isso) en daarvoor in de werkgroep warmtepompen van Techniek NL.

TVVL Woerden

Korenmolenlaan 4
3447 GG WOERDEN