Terug naar alle cursussen

Commissioning Manager 2023-2024

In deze opleiding leer je zelfstandig het juiste Cx-proces en -methodiek te selecteren en dit te kunnen beargumenteren en adviseren richting alle stakeholders. 

Inschrijven?
Overtuigd van de waarde van deze cursus? Schrijf je dan hier in!
Navigeer naar...

Praktische informatie

Locatie TVVL Woerden
Datum 22 maart 2024 09:00
Prijs

€ 2.750 (4 lesdagen)

Prijzen zijn inclusief examen, lesmateriaal, koffie/thee en lunch en exclusief 21% btw.

TVVL leden ontvangen 15% korting
Techniek Nederland leden ontvangen 10% korting

Vakgebied Projectmanagement en Commissioning
Algemene informatie

Waarom de cursus Commissioning Manager

In het proces van commissioning zijn steeds meer partijen betrokken. Het kunnen samenstellen en begeleiden van een goed functionerend team is essentieel om alle commissioningactiviteiten naar tevredenheid te kunnen uitvoeren. In deze vervolgcursus die aansluit op Commissioning Specialist, leer je de keuzes die je maakt in het commissioningproces over te brengen naar anderen. Je leert competenties zoals het samenstellen en aansturen van een team, het opzetten van een heldere en regelmatige
communicatie helpen het commissioningproces nog beter te laten verlopen.

Commissioning is een systematische werkwijze om de prestatie van het gebouw en de installaties te borgen en te verbeteren (verifiëren en valideren). Hiermee wordt continu bewaakt of er voldaan wordt aan de gedefinieerde doelstellingen en criteria in de uitgangsdocumenten van de opdrachtgever. Criteria zoals thermisch comfort, indoor-luchtkwaliteit, energie-efficiency en beheer en onderhoud. Ook worden faalkosten voorkomen.

Sinds 2023 kunnen Commissioning Specialisten en Commissioning Managers zich registreren bij DBCA. De functionaris Commissioning Manager die in dit register is ingeschreven beschikt over de kennis en vaardigheden om het juiste commissioningproces en -methodiek te selecteren en de bijbehorende activiteiten te organiseren. Hij/zij is daarnaast het aanspreekpunt voor de opdrachtgever en kan de gemaakte keuzes voor het uit te voeren proces en uit te voeren activiteiten beargumenteren en adviseren.

De Commissioning Manager is verantwoordelijk voor het commissioningplan en de -rapportage (validatie). Hij/zij stuurt het commissioningteam aan bij de uitvoering van de commissioningactiviteiten. De Commissioning Manager accordeert de rapportages en verslagen van uitgevoerde commissioningactiviteiten.

Leerdoel/resultaat

Zelfstandig het juiste Cx-proces en -methodiek selecteren en dit kunnen beargumenteren en adviseren richting alle stakeholders. Na afloop kun je:
 • de noodzaak en keuze van het juiste type Cx-proces en -activiteiten voor een bepaalde situatie beargumenteren en adviseren
 • een Cx-plan voor zowel de ontwerp- als de uitvoeringsfase opstellen en uitvoeren
 • de verschillende rollen binnen het Cx-proces aanstellen
 • definiëren welke functionaliteit aanwezig moet zijn en welke prestatie aangetoond moet worden van de technische installaties binnen het te realiseren gebouw
 • de Cx-activiteiten evalueren en rapporteren met een op te stellen Cx-rapport
 • budgetteren en aanbesteden van het te organiseren Cx-proces
 • een communicatiestructuur organiseren met alle belanghebbenden zoals opdrachtgever, adviseur, installateur, Cx-team en leveranciers

Voor wie?

Ervaren hbo-technici (minimaal 6 jaar werkervaring) werkzaam bij een adviesbureau, installatiebedrijf, opdrachtgever of overheid, die geregistreerd zijn bij DBCA als Commissioning Specialist.

Vooropleiding

Een succesvol afgeronde hbo-opleiding of een mbo-opleiding met enkele jaren relevante werkervaring, aangevuld met TVVL cursus Commissioning Specialist of vergelijkbare opleiding. Het inleveren van een portfolio kan onderdeel zijn van de toelating tot deze opleiding wanneer je geen TVVL diploma Commissioning (tot 2017) of Commissioning Specialist hebt.

Praktische informatie

Lestijden

4 dagen, 1 maal per 2 weken
Lestijden: 09:00 – 16:45 uur

Diploma

Bij voldoende resultaat op het examen en de cases ontvang je het TVVL diploma.

Erkende registratie

De Dutch Building Commissioning Assiocation heeft een erkend register voor de functies van Commissioning Specialist, -Manager en – Autoriteit ingesteld. Deelnemers aan de cursus Commissioning Manager die het examen voldoende afronden kunnen zich met het diploma aanmelden voor het register.

Studiegids

Uitgebreide informatie over de leerdoelen en inhoud van deze cursus vind je in de Studiegids Commissioning Manager.

Waarom de cursus Commissioning Manager

In het proces van commissioning zijn steeds meer partijen betrokken. Het kunnen samenstellen en begeleiden van een goed functionerend team is essentieel om alle commissioningactiviteiten naar tevredenheid te kunnen uitvoeren. In deze vervolgcursus die aansluit op Commissioning Specialist, leer je de keuzes die je maakt in het commissioningproces over te brengen naar anderen. Je leert competenties zoals het samenstellen en aansturen van een team, het opzetten van een heldere en regelmatige
communicatie helpen het commissioningproces nog beter te laten verlopen.

Commissioning is een systematische werkwijze om de prestatie van het gebouw en de installaties te borgen en te verbeteren (verifiëren en valideren). Hiermee wordt continu bewaakt of er voldaan wordt aan de gedefinieerde doelstellingen en criteria in de uitgangsdocumenten van de opdrachtgever. Criteria zoals thermisch comfort, indoor-luchtkwaliteit, energie-efficiency en beheer en onderhoud. Ook worden faalkosten voorkomen.

Sinds 2023 kunnen Commissioning Specialisten en Commissioning Managers zich registreren bij DBCA. De functionaris Commissioning Manager die in dit register is ingeschreven beschikt over de kennis en vaardigheden om het juiste commissioningproces en -methodiek te selecteren en de bijbehorende activiteiten te organiseren. Hij/zij is daarnaast het aanspreekpunt voor de opdrachtgever en kan de gemaakte keuzes voor het uit te voeren proces en uit te voeren activiteiten beargumenteren en adviseren.

De Commissioning Manager is verantwoordelijk voor het commissioningplan en de -rapportage (validatie). Hij/zij stuurt het commissioningteam aan bij de uitvoering van de commissioningactiviteiten. De Commissioning Manager accordeert de rapportages en verslagen van uitgevoerde commissioningactiviteiten.

Leerdoel/resultaat

Zelfstandig het juiste Cx-proces en -methodiek selecteren en dit kunnen beargumenteren en adviseren richting alle stakeholders. Na afloop kun je:
 • de noodzaak en keuze van het juiste type Cx-proces en -activiteiten voor een bepaalde situatie beargumenteren en adviseren
 • een Cx-plan voor zowel de ontwerp- als de uitvoeringsfase opstellen en uitvoeren
 • de verschillende rollen binnen het Cx-proces aanstellen
 • definiëren welke functionaliteit aanwezig moet zijn en welke prestatie aangetoond moet worden van de technische installaties binnen het te realiseren gebouw
 • de Cx-activiteiten evalueren en rapporteren met een op te stellen Cx-rapport
 • budgetteren en aanbesteden van het te organiseren Cx-proces
 • een communicatiestructuur organiseren met alle belanghebbenden zoals opdrachtgever, adviseur, installateur, Cx-team en leveranciers

Voor wie?

Ervaren hbo-technici (minimaal 6 jaar werkervaring) werkzaam bij een adviesbureau, installatiebedrijf, opdrachtgever of overheid, die geregistreerd zijn bij DBCA als Commissioning Specialist.

Vooropleiding

Een succesvol afgeronde hbo-opleiding of een mbo-opleiding met enkele jaren relevante werkervaring, aangevuld met TVVL cursus Commissioning Specialist of vergelijkbare opleiding. Het inleveren van een portfolio kan onderdeel zijn van de toelating tot deze opleiding wanneer je geen TVVL diploma Commissioning (tot 2017) of Commissioning Specialist hebt.

Lestijden

4 dagen, 1 maal per 2 weken
Lestijden: 09:00 – 16:45 uur

Diploma

Bij voldoende resultaat op het examen en de cases ontvang je het TVVL diploma.

Erkende registratie

De Dutch Building Commissioning Assiocation heeft een erkend register voor de functies van Commissioning Specialist, -Manager en – Autoriteit ingesteld. Deelnemers aan de cursus Commissioning Manager die het examen voldoende afronden kunnen zich met het diploma aanmelden voor het register.

Studiegids

Uitgebreide informatie over de leerdoelen en inhoud van deze cursus vind je in de Studiegids Commissioning Manager.

““TVVL biedt relevante cursussen van hoogwaardige kwaliteit die verzorgd worden door gedreven docenten die echt iets te vertellen hebben! TVVL helpt mij om me verder te ontwikkelen in ons mooie vakgebied.” ”

Erik Broekmans Adjunct-directeur

““Al diverse TVVL cursussen gevolgd in een uitstekende gefaciliteerde leeromgeving door vakmensen uit de praktijk. Hierdoor kan ik het geleerde direct in mijn dagelijkse werkzaamheden toepassen.””

Maikel Tilleman Eigenaar Tilleman Installatie

““Doordat de lessen worden verzorgd door docenten met veel praktijkervaring en expertise op het specifieke vakgebied van de les zijn alle lessen interessant om te volgen! Vaak is opgedane kennis meteen toepasbaar. Hierdoor heb ik al meerdere TVVL cursussen met veel plezier gevolgd.””

Theo Douwes Engineer

““Ik heb al meerdere TVVL cursussen gevolgd. De kwaliteit is altijd hoog en de organisatie was zowel tijdens corona als daarbuiten erg sterk. Naast een inhoudelijke goede cursus zijn ook de voorzieningen op locatie een dikke voldoende. Dit maakt TVVL een fijne opleider.” ”

Thijmen Broeks Werkvoorbereider/Engineer

““Afgelopen jaar heb ik een sterk inhoudelijke opleiding bij TVVL gevolgd. De docenten nemen ruim de tijd voor je om de stof uit te leggen. Daarnaast kon je met de docenten en cursisten diep op de stof ingaan, wat erg verhelderend werkt.””

Arjan Schrauwen Senior Adviseur Duurzaamheid

““Commissioning; een stukje bewustwording vanuit de TVVL cursus wat meer dan welkom is voor onze aarde, klanten en branche.””

Jan Denissen Technisch Adviseur